Viited keemia õppematerjale sisaldavatele kodulehtedele

Vasta
Sõnum
Autor
tauri
Saidi administraator
Postitusi: 453
Liitunud: 06 Sept 2010, 13:50
Haridustase (kraad): Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja

Viited keemia õppematerjale sisaldavatele kodulehtedele

#1 Postitus Postitas tauri » 07 Sept 2010, 19:33

Kui oled leidnud mõne hea lehe, kus on midagi huvitavat keemia kohta, siis võiks sellest kirjutada ka siin. Piiranguid esalgu ei ole, materjal peab olema eesti keelne. Näiteks oled leidnud mõne õpetaja kodulehe, kus on üleval õppematerjalid. Lühike kirjeldus iga kodulehe kohta.

tauri
Saidi administraator
Postitusi: 453
Liitunud: 06 Sept 2010, 13:50
Haridustase (kraad): Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja

Re: Viited keemia õppematerjale sisaldavatele kodulehtedele

#2 Postitus Postitas tauri » 07 Sept 2010, 19:33

http://www.chem.ttu.ee/tudengile/konspektid_ee

Keemiainstituudi kodulehelt võib leida väga palju õppematerjale. Ei hakka iga õppematerjali nimetust välja tooma, vaid suuremad alajaotised.

Analüütilise keemia õppetool

* YKA0010 - Analüütiline keemia
* YKA3411 - Instrumentaalanalüüs
* YKA5342 - Kemomeetria
* YKA0040 - Lahutusmeetodid keemias

Anorgaanilise keemia õppetool

* YKI0020 - Keemia alused
* YKI3030 - Keemia ja materjaliõpetus
* YKI0030 - Anorgaaniline keemia
* YKI3152 - Anorgaaniline keemia - praktikum
* YKI0100 - Elementide keemia
* YKI0050 - Anorgaaniline keemia II
* YKI0080 - Teoreetiline ja arvutuskeemia

Bioorgaanilise keemia õppetool

* Biokeemia
* Biokeemia - praktikum
* Looduslikud ühendid
* Meditsiiniline keemia

Orgaanilise keemia õppetool

* YKO0070 - Orgaaniline keemia I
* YKO5606 - Orgaaniline keemia II
* YKO0040 - Orgaanilise sünteesi meetodid

tauri
Saidi administraator
Postitusi: 453
Liitunud: 06 Sept 2010, 13:50
Haridustase (kraad): Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja

Re: Viited keemia õppematerjale sisaldavatele kodulehtedele

#3 Postitus Postitas tauri » 07 Sept 2010, 19:34

http://pedja.edu.ee/~neeme/failid/keemia.html
Sisaldab põhikooli ja gümnaasiumi osa õppematerjale. Mõned näited:

8. klass
Keemia põhimõisted (Millega tegeleb keemia?)
Aatomi ehitus, perioodilisussüsteem
Aine ehitus (Molekulid ja ioonid. Liht- ja liitained)
Hapnik, oksiidid
Vesinik, vesi
Happed
Alused
Metallid. Alumiinium, raud

11.B klass
Sissejuhatus, alkaanid
Polaarse üksiksidemega ühendid – alkoholid, eetrid, amiinid
Mittepolaarse kordse sidemega süsinikuühendid – alkeenid, alküünid, areenid
Polaarse kaksiksidemega ühendid – karbonüül- ja karboksüülühendid
Polümeerid, sahhariidid, valgud

Slaidid on tehtud Microsoft PowerPointiga ja seetõttu kõige paremini vaadatavad Internet Exploreriga. Enamvähem sobib ka Chrome. Ei sobi Firefox.

tauri
Saidi administraator
Postitusi: 453
Liitunud: 06 Sept 2010, 13:50
Haridustase (kraad): Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja

Re: Viited keemia õppematerjale sisaldavatele kodulehtedele

#4 Postitus Postitas tauri » 07 Sept 2010, 19:35

Keemia X (1.tsükkel)

1.1.Põhikooli kursuse kordamine
http://www.crjg.vil.ee/materjalid/oppem ... eemiax.htm
*
* Moolarvutus
* Protsentarvutus, lahuste segamine
* Pingerea kasutamine
* Tähtsamate reaktsioonivõrrandite koostamine
* Harjutused

#
1.2.Aatomi ehitus ja keemiline side

*
* Aatomi tuuma koostis, isotoobid
* Aatomi ehituse mudelid – elektronskeem ja elektronvalem (ruutskeem) Oktetiprintsiip
* Elektronegatiivsus
* Iooniline side, ioonikristallide omadusi
* Kovalentne side Kovalentse sideme kordsus, polaarsus Molekulide polaarsus
* Vesinikside. H-sideme mõju ainete füüsikalistele omadustele ( lenduvus, lahustuvus)
* Iooni-, aatomi- ja molekulivõrega kristallide omadusi
* Metalliline side, vastavate ainete omadused
* Harjutused

#
1.3.Metallide keemia

*
o Metallide paiknemine Perioodilisuse süsteemi tabelis ja aatomi ehitus
o Metallide tähtsamad keemilised omadused ( reageerimine mittemetallidega,veega, hapetega ja soolade vesilahustega)
o Leelismetallid Leelismetallide ühendid
o IIa rühma metallid Leelismuldmetallide ühendid Vee karedus ja katlakivi
o Ülevaade tähtsamatest metallurgiameetoditest.
o Harjutused

Keemia X ( 2. tsükkel)


2.1.Elektrolüütilise dissotsiatsiooniteooria

*
o Ülevaade teooria kujunemisest, mõisted
o Vee molekulide ja polaarsete ainete vastakmõju ( kristallivõre lagunemine ja hüdratatsioon)
o Dissotsiatsioonivõrrandite koostamine.
o Ioonireaktsioonid lahuses. Reaktsioonide kulgemise tingimused
o Vee ioonkorrutis ja pH skaala (ilma arvutusteta)
o Soolade hüdrolüüs
o Elektrolüüs ( sulatiste elektrolüüs, vee elektrolüüs, vesilahuste elektrolüüs)
o Elektrolüüsiga seotud arvutused
o Harjutused

2.2.Halogeenid ja väävel

*
o Ülevaade halogeenide leidumisest ja füüsikalistest ning füsioloogilistest omadustest
+ - Aatomi ehituse omapära , oks. astmed , molekuli ehitus
+ - Keemilised omadused - reageerimine metallidega, vesinikuga,
+ - Halogeeni välja tõrjumine teise halogeeniga
+ - Reageerimine vee ja leelistega ( positiivse oks. astmega ühendite saamine)
+ - Mõningad ühendid ja materjalid ning nende kasutamine
+ Väävli leidumine looduses, allotroopia, füüsikalised ja füsioloogilised omadused
o -Väävli aatomi ehitus ja oks. astmed ja keemilised omadused
+ - Divesiniksulfiid ( madalaima oks. astmega ühend)
+ - Vääveldioksiid ( keskmise oks. astmega ühend)
+ - Vääveltrioksiid( kõrgeima oks. astmega ühend)
+ - Lahjendatud väävelhape *Kontsentreeritud väävelhape
+ - Väävelhappe tootmine. Katalüüs, katalüsaatori osa keemilises reaktsioonis
o Harjutused (tegemisel)
*
2.3.Lämmastik ja fosfor; keemilise reaktsiooni kiirus ja tasakaal
o Lämmastik lihtainena, füüsikalised ja füsioloogilised omadused, leidumine
+ - N aatomi ehitus ja oks. astmed; N2 molekuli ehitus
+ - N2 keemilised omadused
+ - Oksiidid
o Ammoniaagi molekuli ehitus
+ - Ammoniaagi keemilised omadused
+ - ( Lühiülevaade Brönstedi teooriast)
o Keemilise reaktsiooni kiirus – lühiülevaade aktiivsete põrgete teooriast
+ - massitoimeseadus ja van`t Hoffi reegel
o Keemiline tasakaal ja selle nihutamine ( Le Chatalier`printsiip) (tegemisel)
o Ammoniaagi süntees
o Lämmastikhappe omadused, nitraadid
o Lämmastikhappe tootmine (tegemisel)
o Redoksreaktsioonide tasakaalustamine elektronbilansi meetodil
o Fosfori aatomi ehitus ja keemilised omadused
+ Fosfori allotroobid
+ -Fosfaan ja fosforhapped
o Harjutused (tegemisel)

Vasta